Spalio 11 d. žuvę partizanai

Išniekinti ir stribyno kieme numesti 1950 m. spalio 11 d. žuvę Vyčio apygardos Briedžio rinktinės partizanai.

Iš kairės: V. Kadžys-Šešiapūdis, A. Valikonis-Slivka ir J. Kalvaitis-Pažįstamas

Šaltinis: http://partizanai.org/failai/html/kovojanti_lietuva.htm

Stankevičius Zigmas. G. 1914 m. Braziūkuose, Lekėčių vlsč. Partizanuose nuo 1945 m. Žuvo 1948.10.11 slėptuvėje prie Braziūkų k.

Taputis Jonas - Liūtas. G. 1920 m. Ėglupio k. Žuvo 1946.10.11 Petrulionio sodyboje Nendrinių k. Pilviškių vlsč. Žalgirio rinktinė.

http://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

Zinkevičius Bronislovas, Bronius (slap. Skudutis, Granitas, Algimantas, Artojas, Kalvis) 1921 05 01Linkai * (Tauragnų vlsč.)  †1946 10 11 Sūdalaukis (Saldutiškio vlsč.), vienas antisovietinių partizanų Aukštaitijoje vadų.

 Pulkininkas (1999, po mirties). 1944–45 SSRS reokupavus Lietuvą, su kitais organizavo partizaninį pasipriešinimą Švenčionių ir Utenos apskrityse. 1944 07 Saldutiškio valsčiuje įkūrė pirmą partizanų būrį ir jam vadovavo. 10 28 tapo Tigro rinktinės  štabo Organizacinio skyriaus viršininku. 1945 06 15–07 vadovavo Lietuvos laisvės armijos 4 apylinkės Šarūno rinktinės  štabo Žvalgybos ir kontržvalgybos skyriui. 1945 08 paskirtas Vytauto apygardos Organizacinio skyriaus viršininku. 1945 12 01 žuvus Vytauto apygardos laikinajam vadui V. A. Mikulėnui (slapyvardis Lubinas), apygardos laikinuoju vadu tapo B. Zinkevičius; liko ir Organizacinio skyriaus viršininku. Leido Vytauto apygardos laikraštį Aukštaičių kova. 

Žuvo išduotas (su šeimininku) K. Petkevičiaus sodyboje bunkeryje; palaikai buvo išniekinti Saldutiškyje ir užkasti prie kapinių. Karys savanoris (1999, po mirties). Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius (1999, po mirties).

Rūta Trimonienė

Šaltinis: https://www.vle.lt/Straipsnis/Bronislovas-Zinkevicius-110297

 

Bičkauskas. DKR partizanas. Žuvo 1944 10 11 Žaslių vlsč. 

Grigaravičius Kazys, Boleslovo, sl. Sakalas, Rytas, Vytauto-Ėglio brolis, g. 1927 Beižonių k., Semeliškių vlsč. Nuo 1945 05 29 - DKR, A rinktinės Puodo kuopos, 1946 - 3-o bataliono Ėglio būrio partizanas. Žuvo 1948 10 11 Intupėnų k., Aukštadvario vlsč. Palaikai užkasti Jiezne.

http://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

Žentelis Juozas, Mykolo sušaudytas 1951 10 11

http://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-13-1995.pdf

Stonkus Antanas, Antano, - Rytas, g.l912m. Gailiūnų kaime. Žuvęs 1949 10 11 Snaigupės kaime

http://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-17-1996.pdf