NUO REDAKTORIAUS STALO

Kai kovo 11-tosios aktu buvo atstatyta Lietuvos nepriklausomybė, redaktorius pagalvojo, kad prieš tai išleistas Į laisvę numeris (107) gal bus jau paskutinis šio žurnalo numeris. Lietuva pasiskelbė vėl laisva! Laisvė pasiekta!.. Tačiau vėlesniųjų įvykių eigoje brutali sovietinio imperializmo jėga užtvėrė Lietuvai kelią į pilnutinę laisvę. Tad Į laisvę eina ir toliau.

Šio numerio viršelis atžymėtas trimis Lietuvai reikšmingomis datomis, o turinyje visos temos išimtinai sukasi apie Lietuvą. Argi kitaip ir būti galėtų? Juk dabar visi Lietuvos rūpesčiais ir tegyvename, šiemet sueina 50 metų nuo sovietinės invazijos į Lietuvą 1940 metais. Apie slaptuosius Hitlerio-Stalino sandėrius rašo prof. dr. Bronis Kaslas. Tai buvo baisiųjų Lietuvai metų pradžia. Istorikas Liudas Truska rašo apie partizanų heroiškumą ir tragizmą. Dabartines švietimo ir žmogaus ugdymo problemas Lietuvoje pristato Aurimas Juozaitis ir Saulius Galadauskas. Ir daug kitų vertingų straipsnių bei minčių.

Noriu atkreipti skaitytojų dėmesį, kad iš šiame Į laisvę numeryje spausdinamų 19 straipsnių ar sutrumpintų pasisakymų net 11 yra autorių iš Lietuvos, o tik 8 — Vakaruose gyvenančių. Tai reiškia, kad Į laisvę vis labiau pasiekia Lietuvą. Ir įdomu, kad prieš daugelį metų Lietuvių Fronto bičiulių iškelta pilnutinės demokratijos idėja grįžta į Lietuvą kaip aktuali vertybė. Taip rašo Arvydas Juozaitis savo straipsnyje „Demokratija nesensta".