prof. Juozas Ambrazevičius-Brazaitis

1974 lapkričio 28 dieną South Orange, N.J., mirė prof. Juozas Ambrazevičius-Brazaitis. Mirė asmuo, kuris kaip ąžuolas buvo įaugęs į lietuvių tautos kultūrinį, politinį ir rezistencinį gyvenimą. Penkiolika metų kaip nebeturime tos savo dvasia didžiai turtingos asmenybės, kuri visada tiksliai sugebėdavo įžvelgti ir įvertinti laiko įvykius. O taip norėtųsi, kad prof. Juozas Brazaitis būtų su mumis ir šiandien, tokiu svarbiu ir reikšmingu Lietuvai momentu. Šiame numeryje profesorių Brazaitį prisimena Paulius Jurkus ir dr. Adolfas Damušis.

Nuotr. V. Maželio.