LINAS KOJELIS — BALTŲJŲ RŪMŲ ĮVERTINTAS IR PAAUKŠTINTAS

Baltųjų Rūmų Spaudos sekretoriaus įstaiga 1985 m. lapkričio 13 išsiuntinėjo šio turinio pranešimą (For Immediate Release): Prezidentas šiandien pranešė apie Lino J. Kojelio paskyrimą Prezidento specialiu asistentu visuomeniniams ryšiams. Kojelis bus užsienio politikos ir gynybos reikalų vadovas Visuomeninių ryšių divizijoje. Jis dvejus su puse metų tarnavo kaip direktoriaus pavaduotojas toje pačioje įstaigoje.

1981 - 83 Kojelis tarnavo Gynybos departamente Europos ir NATO tarptautinio saugumo politikos įstaigoje. 1981 m. jis dirbo kaip prezidento asistentas politinių reikalų štabe. Prieš įsijungdamas į Administraciją, Kojelis buvo įstamdavystės reikalams asistentas buv. Pensilvanijos senatoriui Richard S. Schweiker (R-PA).

Kojelis savo istorijos (su aukščiausiais departamento garbės atžymėjimais) ir ekonomijos bakalauratą gavo Kalifornijos, Los Angeles universitete. 1976 m. magistro laipsnį iš viešosios diplomatijos, specializuodamasis tarptautinių reikalų srityje, gavo Woodrow Wilson visuomeninių ir tarptautinių reikalų mokykloje Princeton universitete 1978 m. kaip McConnel fondo stipendininkas (Fellow).

Gimęs Los Angeles, Kalifornijoje, Kojelis dabar gyvena Washington, D.C.

Sveikiname mūsų mielą bendradarbį!


Laikom, kad mūsų politinės vienybės tikslas yra Lietuvos laisvė, uždavinysdaryti visa, kas garsintų Lietuvos vardą ir bylą, demaskuotų ir diskredituotų Lietuvos okupantą, didintų Lietuvos draugų ir rėmėjų skaičių, gelbėtų Lietuvos žmones.

Juozas Brazaitis
(Juozas Brazaitis, Raštai V, 1984)