KUN. SIGITO TAMKEVIČIAUS MALDA

Reikia mažiausiai rūpintis kaip ten bus, ar išsilaikysime. 

Tikrai išsilaikysime, jeigu atsiremsime į Kristų. 

Supasuoti galima tik vienu atveju, jeigu pasimesime ir atsiremsime patys į save.

“Kas praranda savo gyvybę dėl manęs, atras ją“.

Kokie brangūs šie žodžiai! Išsižadėdami mes nieko neprarandame.

Mūsų laukia piktas pasaulis.

Nebijokime jo.

Dievas yra su mumis.

Dievas mūsų gyvenimo laivelyje nemiega, kaip kad atrodė apaštalams.

Nereikėjo Kristaus žadinti. 

Būkime labai drąsūs ir Dievas mus perves per visas audras.

Viešpatie, leisk Tau paaukoti savo širdį ir visą gyvenimą už tuos, už kuriuos aukojosi Tavo mylimas Sūnus.