KOVOTOJAI UŽ SĄŽINĖS IR ŽMOGAUS TEISES

Kun. Sigitas Tamkevičius, gimęs 1938 m.               Kun. Alfonsas Svarinskas, gimęs 1925 m.