BALIO GAJAUSKO LAIŠKAS

Balio Gajausko laiškas iš koncentracijos stovyklos originalaus dydžio. Kad skaitytojams nereiktų naudot padidinamo stiklo, apačioje spausdinamas laiško tekstas.

Miela teta Brone! Susiklostė palankios sąlygos pasiųsti šį mažą lapuką. Norėjau anksčiau parašyti, bet neturėjau galimybių. Tik šiuo būdu galiu jus pasiekti. Gaila, labai mažai žinau apie jus. Tik skurdžių žodžių nuotrupos pasiekia mane. Nesistebėkite, per šias sienas ir tankias spygliuotas vielas sunku prasiskverbti laisvesniam žodžiui, o dar sunkiau jį išsiųsti. Nuoširdžiai dėkoju už jūsų pastangas padėti man ir mano šeimai. Jūsų pastangos ir dėmesys įkvepia man jėgų lengviau pernešti sunkumus. Suprantu, jūs susiduriate su didelėmis kliūtimis, kurias įveikti nepaprastai sunku. Reikia pasišventimo ir valios stiprybės. Jau daugelį kartų įrodyta kaip sunku turėti reikalų su šia valstybe. Jau antrą kartą einu Mordovijos žemėje kenčiančių takais. Daug mūsų liko svetimoje žemėje ir gal dar ne vienas liksime amžiams toli nuo savo tėvynės. Žmogaus jėgos ir sveikata ribotos. Tačiau nė viena auka paaukota tėvynės labui nėra per didelė. Mūsų tautos sudėtos aukos ant laisvės aukuro nenueis veltui. Aš esu giliai įsitikinęs, kad tiesa nugalės ir mūsų kenčianti tauta išvys laisvės šviesą. Aukščiausiajam padedant tikiuosi iškentėti visas kančias ir nugalėti visus sunkumus. Prašau perduokite nuoširdžią padėką ir sveikinimus geros valios žmonėms, visiems tiems, kurie rūpinasi manimi ir mano šeima. Telaimina jus Dievas ir padeda jums bei jūsų draugams kilniuose siekimuose.

B. Gajauskas

Sosnovkos kanclageris,

Mordovija 1979