Renginys Tremties 60- čiui paminėti

1948 metų gegužės 22- osios 4 valandą ryto, vos horizonte sušvitus rytmečio žarai, įnirtingas šunų skalinimas iš gilaus miego prikėlė visus Lietuvos kaimų gyventojus. Prasidėjo žiauri, taikiu šūkiu: „Vesna“ – „Pavasaris“ taikių kaimų ir miestelių žmonių deportacija. Dešimtys tūkstančių dorų Lietuvos ūkininkų, vos gimusių kūdikių, invalidų ir jau savo amželį baigiančių senelių, ligonių, mokytojų, mokinukų, studentų, darbininkų buvo pasmerkti žiauriai, beviltiškai tremtinio buičiai, nežinomybei ir mirčiai. Prabėgo 60 metų nuo tos siaubingos dienos, grįžo išlikę gyvi tremtiniai Marijampolės Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus darbuotojai šiai skaudžiai datai paminėti ir su išlikusiais pabendrauti surengė Konferenciją. Pagal čia pateiktą renginio scenarijų maloniai pabendravo. Išklausė jų pasakojimų, mokinukai ir choristai suteikė malonių ir džiugių akimirkų, o lauko gėlių puokštės kiekvieną „grąžino“ į jau nesančius gimtinės laukus, sukėlė prisiminimus ir neapsakomą jaudulį. 

Gegužės 17 - Šeštadienis

Renginys vyksta Apskrities salėje.

1. 11 val. Mišios už mirusius tremtyje šv. arkangelo Mykolo bazilikoje.

2. 12 val. Konferencija „Didysis trėmimas“ apskrities administracijos salėje

Himnas (be paskelbimo )

a) Konferencijos tikslas prisiminti vieną iš didžiausių tremčių okupantų įvykdytų prieš 60 metų. (A. Vilutienė) Pasakau, kad konferenciją veda Tauro apygardos pasipriešinimo dalyvė Alva Sidaravičienė

b) Alva paskelbia Konferencijos pradžią ir pakviečia pagerbti mirusius tremtyje Tylos minute. Uždegamos žvakutės (uždega mokytojos Alinos vyresni mokiniai) ir išnešamos gėlės į geležinkelio stotį prie paminklo. ( Neša gėles iki mašinos Alinos du mokiniai. Išveža Romas su Janina Gurevičiene).

C) Alva praneša, kad kalbės Apskrities viršininkas. Po viršininko kalbos vedančioji pakviečia mokytojos Alinos Mačiukienės mokinius.

f) Alinos mokiniai : kalba, šoka, įteikia gėles 1948m tremtiniams. Teikdami puokštę palinki kiekvienam savo sukurtą mintį Tai buvo nepaprasta akimirka susitikimo tremtinių su pradinukais,.. Prieš įteikiant gėles Vedančioji paprašo 1948 metų tremtinius atsistoti, kad vaikučiai matytų kam įteikti gėles.

3. Vedančioji padėkoja mokiniams ir pakviečia istoriką Joną Gustaitį skaityti pranešimą.

4. J. Gustaičio pranešimas „ Lietuvių tautos genocidas“

5. Žodis suteikiamas buvusiam pasyviam partizanui, politkaliniui, dabar VRM viciaministrui Edmundui Simanaičiui. . Po svečių pasisakymo, vedančioji pasako, kad prisiminimais pasidalinsime po konferencijos Tauro muziejuje ir pakviečia dainuoti chorą.

6. Dainuoja choras „ Lietuvninkas“ tremties ir partizaniškas dainas. Žmonės nesulaiko ašarų. Po „Lietuvninko“ dainų, Vedančioji pakviečia Tauro partizanų muziejaus vedėją.

7. Sajauskas taria kelias mintis, padėkoja visiems ir pakviečia į Tauro partizanų ir tremties muziejų aplankyti naują Tremties ekspoziciją.
/ Dėkoja Apskrities viršininkui Albinui Mitrulevičiui, 2. Kultūros centro direktorei Iraidai Skirpstienei 3. chorui ir jo vadovei Klevienei, mokytojai Alinai Mačiukienei ir jos vadovaujamiems mokiniams už žodžius ir šokius, visiems čia susirinkusiems ir pakviečia į Tauro muziejų apžiūrėti naujos tremties ekspozicijos.

Pranešimą skaito Aldona Vilutienė.
Prezidiume sėdi   pranešėjai iš kairės Nijolė Gaškaitė, Bonifacas Ulevičius,  Jonas Gustaitis, Nina Nausėdaitė ir Alvyra Sipienė.

8. Pasako keletą minčių ir padėkoja visiems Vedančioji.

9. Muziejuje pristato ekspoziciją Aldona Vilutienė.

10. Pasivaišiname, padainuojame, atsiminimais pasidaliname prie Švediško stalo. Renginį organizavo Laisvės kovų dalyvė, Tauro apygardos partizanų muziejaus įkūrėja Aldona Vilutienė.